Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
balra
jobbra


H K Sz Cs P Sz V
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Közlemény
TANÉV RENDJE
Iskolai étkeztetés
Határtalanul
Gyermekvédelem
Adó 1%

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

 

Adószámunk:

A kedvezményezett neve:

Számlaszám:

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve:

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!
 

ECDL vizsgaközpont

Iskolánk ECDL vizsgák lebonyolítására jogosult intézmény. Részletek>>

 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság>>

 
 
........................................................
  
Aporos alkotások

 

Aporos diákok alkotásai a városnak
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft felkérésére, gipszkartonra festett nagyméretű képeket készítettünk.

Bővebben>>

 

 

 

A mesék birodalmában
A Kisalföld szerkesztősége megkereste iskolánkat, hogy egy meseíró pályázathoz illusztrációkat készítsünk...
Részletek>>
 

 

Énekkari CD
A 15 éves jubileum alkalmából jelent meg az iskola énekkarának második CD lemeze a Magyar Kultúra Kiadó gondozásában, Gloria in Excelsis Deo címmel. Részletek>>

 

 

 

 

Apor antológia
Jubileumi tanévünk alkalmából megjelent az új Apor antológia. Részletek>>
 

 

 

 

 

 

Ikon
Bukits Ernő tanár úr "A Tápláló és tanító Krisztus" című ikonfestménye az aulában látható...
 

 

Pályázatok

 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0229

Élményszerű tanulás, kultúra és tehetséggondozás>>

TIOP 1.1.1/07/1-2008-1156

Számítógépes infrastruktúra bővítés>>

Apor Alapítvány KEOP - 4.2.0/A/09-2009-0007>>
 

Támop 3.4.3-08/2 pályázat
Iskolai tehetséggondozás
Részletek>>
 

Környezet és Energia Operatív Program
2009.6.1.0/A-2009-0050>>

Épületenergetikai fejlesztés
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0273>>

 

 
Aktualitások
2021.10.19.
Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért - 2021. október
  „A rózsafüzér elmondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával.”   Szent II. János Pál Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért 2021. október   Iskolánk...
2021.10.19.
Filharmónia koncert
Az iskolánkban nagy hagyománnyal rendelkező Győri Filharmonikus Zenekar ifjúsági koncertsorozatában az idén Kodály Háry János című művének részleteit járja körbe több aspektusból. A mai alkalommal a v...
2021.10.19.
Maratoni kosárlabda bajnokság
Hosszúnak tűnő kihagyás után, a DÖK társaságával újra megszerveztük a maratoni kosárlabda bajnokságot. Október 15-én 24:00-ig zajlottak a igászi küzdelmeket jelentő mérkőzések. 22:30-kor a SZESE férfi...

Beiskolázás – Négyévfolyamos gimnázium

Tanulmányi terület: 0004  négy évfolyamos gimnázium


Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás

 

A felvétel feltétele:
 
 • központi írásbeli felvételi vizsga valamennyi jelentkező számára, melyre 2020. december 4-ig kell jelentkezni a középiskolában,
 • szóbeli vizsga (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv);
 • általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény a következő tantárgyakból: magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz.
A felvételi összpontszám 50%-a a központi írásbeli vizsgán szerezhető meg (magyar nyelv és matematika egyenlő mértékben számít); a szóbeli vizsgán a felvételi összpontszám 20%-a érhető el, a többi 30%-ot pedig a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények adják.
 
Rangsorolás módja:
 • A felvételi eljárás során azonos teljesítményt elért tanulók közül előnyben részesülnek a HHH és az SNI tanulók.
továbbá
 • Azonos összpontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban, akinek a közös írásbeli együttes pontszáma több.
 • Azonos írásbeli együttes pontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban akinek a matematika írásbeli pontja több.
 • Amennyiben valamely évfolyamon a tantárgyból a tanuló osztályzatot nem kapott - az adott tantárgyból - a következő évfolyamon szerzett osztályzatot duplázzuk.
 
Azok az Aporos diákok, akik jelentkeznek a négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra, automatikusan felvételt nyernek, amennyiben a tanulmányi munkájuk átlaga az érvényben lévő, helyi tantervben rögzített követelmények szerint 8. félévkor legalább 4,2 (közismereti tárgyak és készségtárgyak együttvéve).
 
Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli kérésére- méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.
 
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. (szombat) 10.00
Pótnap: 2021. január 28. (csütörtök) 14.00
 
A központi felvételi vizsga eredményének ismeretében az általános iskolai tanuló 2021. február 19-ig jelentkezhet iskolaközpontunkba az általános iskolában kitöltött hivatalos jelentkezési lapon.
 
Kérjük a Jelentkezési laphoz csatolják a központi felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lapot!
 
Szóbeli vizsga: 2021. február 26. (péntek) 14.00
Pótnap (betegség esetén): 2021. március 2. (kedd) 14.00, 2021. március 5. (péntek) 14.00
 
 
 
A nyílt nap a vírushelyzetre való tekintettel elmarad!
 
 
 
Szóbeli vizsga követelményei:
 
Szóbeli vizsga követelményei:
 
I. Magyar nyelv és irodalom:
 
Szövegértés
 
Az olvasott szöveg, információ lényegének megragadása, rövid összefoglalása.
Személyes álláspont kialakítása, megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban.
Kötelező olvasmányokra való tárgyszerű, illetve személyes érintettséget is kifejező reagálás.
 
Olvasáskészség
 
Egy kijelölt szövegrészlet értő, kifejező, folyamatos olvasása.
 
Szóbeli megnyilatkozás
 
A feltett kérdésekre adott összefüggő, több mondatban kifejtett válasz.
A beszédhelyzetnek megfelelő, világos, nyelvi normákat követő megfogalmazásmód.
Választékos, igényes szóhasználat.
 
Tárgyi tudás, ismeretek
 
A 8. osztályban megismert költőkről, írókról tanultak, memoriterek.
A felső tagozatban érintett kötelező olvasmányok.
Egyéni olvasmányélményekről, kulturális élményekről (pl. film, színház, múzeum) véleménynyilvánítás.
 
II. Idegen nyelv:
 
 • A felvételiző tanulónak birtokában kell lennie azoknak a nyelvi képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével megérti a vele folytatott párbeszédben viszonylag egyszerű felépítésű mondatokat, nyelvi struktúrákat, valamint a leggyakrabban használt kifejezéseket és reagálni tud ezekre.
 • Aktívan részt kell vennie olyan rutinszerű beszélgetésekben, amelyekben egyszerű, közvetlen információcserére van szükség a mindennapi élet különböző területeiről, pl. személyre és családra vonatkozó legegyszerűbb információk, bevásárlás, munka, a közvetlen környezet (lakhely, lakás, iskola), utazások, egészség, stb.
 • Tudja kifejezni egyszerűen érzéseit és véleményét adott témával kapcsolatban.
 • Az egyszerű felépítésű párbeszédben aktív résztvevőként kérdéseket tudjon feltenni és a beszélő partner kérdéseire tudjon megfelelően reagálni.
 • Tudnia kell a tudásszintjének megfelelő felolvasott vagy elmondott rövid történetről, párbeszédből kiszűrni a lényeget, illetve megtalálni abban a fontos információkat.
 • Egyszerű nyelvi eszközökkel tudnia kell jellemezni embereket, tárgyakat és helyeket, valamint eseményeket elmesélni.
 • Utasításokat kell megértenie és azokra cselekvéssel válaszolnia, reagálnia.
 
 
III. Tájékozódás hitbéli ismeretekről:
 
Mivel a 9. évfolyamra jelentkező tanulók különféle hittani előképzettséggel érkeznek Iskolánkba, a beszélgetés elsősorban az alábbi témákban alapműveltséget feltételező, tájékozódó jellegű.
 
Jézus személye
 
- élete / események, fontosabb helyszínek
- küldetésének célja
- tanítása / példabeszédek, csodák
 
A Szentírás
 
- kapcsolódó alapfogalmak /kinyilatkoztatás, sugalmazás…/
- főbb részei
- fontosabb események és személyek az Ószövetségben
- fontosabb események és személyek az Újszövetségben
 
A keresztény istentisztelet
 
- a templom és részei, viselkedés a templomban
- a szentmise és részei, viselkedés a szentmisén
- az imádság fogalma, fajtái, formái, fontosabb imádságok
- a szentségek, fogalma, felvétele, kiszolgáltatása
- az egyházi év, lényege, felépítése, a vasárnap és egyéb ünnepnapok
 
A krisztusi élet - az ember méltósága, hivatása
 
- a kegyelem, fogalma, fajtái
- szabadság és lelkiismeret
- erények és bűnök
- a törvény, fajtái, 10 parancs, főparancs, új parancs, az Egyház 5 parancsa
- a nyolc boldogság
 
Az Egyház - fogalma
 
- alapítása
- célja, küldetése
- szervezeti felépítése
- történelme, fontosabb események
- fontos személyek, ismertebb szentek / ill. személyes példaképek /
 
( Megjegyzés: A valamilyen oknál fogva hiányos ismeretekkel érkező és felvételt nyert tanulók számára a későbbiekben a felzárkóztatást készséggel biztosítjuk.)
 
 
 
 
 

 

 

 Négyévfolyamos gimnázium menüpont almenüpontjai:

A négy évfolyamos gimnáziumi képzésről bővebben

Kedves Diákok, Kedves Szülők! Iskolánkban hagyomány, hogy a pályaválasztással kapcsolatosan az ősz folyamán szülői értekezletet, illetve az iskolánkat bemutató nyílt napot tartunk. Sajnos az idén ez s...