Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
balra
jobbra


H K Sz Cs P Sz V
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Közlemény
Iskolai étkeztetés
Határtalanul
Szakkörök, korrepetálások 2017/2018
Gyermekvédelem
Iskolai magyaros versenyek 2017/2018
Színházbérlet

A 2017/2018. tanévben is szeretnénk meg- szervezni diákbérletes színházlátogatást a Győri Nemzeti Színházban. Részletek>>

 
Adó 1%

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

 

Adószámunk:

A kedvezményezett neve:

Számlaszám:

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve:

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!
 

ECDL vizsgaközpont

Iskolánk ECDL vizsgák lebonyolítására jogosult intézmény. Részletek>>

 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság>>

Aporosok a Katolikus Rádióban
Wass Albert:
Szentek zendülése
 
 
 
 
........................................................
  
Aktualitások
2018.06.14.
Egyházmegyei Te Deum 2018
Év végi hálaadó ünnepségnek volt ismételten helyszíne az Apor iskola, amelyen Győr Egyházmegye Katolikus Iskoláiban dolgozók vettek részt. A vendégeket Kiss Zoltán igazgató úr és Kriston Pál KESz igaz...
2018.06.14.
SNI kirándulás 2018
Június 9-én megtartottuk a már hagyományosnak számító tanév végi kirándulásunkat. Idén Komáromot vettük célba, ahova vonattal utaztunk, majd egy kisebb gyaloglás után a Monostori erődben töltöttük a napot...
2018.06.13.
Idegen nyelvi mérés
 A 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján lefolytatott idegen nyelvi mérés eredményei a 2017/2018. tanévben.   Évfolyam Angol nyelv ...

Beiskolázás – Négyévfolyamos gimnázium

Tanulmányi terület: 0004  négy évfolyamos gimnázium


Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás

 

A felvétel feltétele:
 
 • központi írásbeli felvételi vizsga valamennyi jelentkező számára, melyre 2017. december 8-ig kell jelentkezni a középiskolában,
 • szóbeli vizsga (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, hitbeli ismeretek);
 • általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény a következő tantárgyakból: magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz.
A felvételi összpontszám 50%-a a központi írásbeli vizsgán szerezhető meg (magyar nyelv és matematika egyenlő mértékben számít); a szóbeli vizsgán a felvételi összpontszám 20%-a érhető el, a többi 30%-ot pedig a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények adják.
 
Rangsorolás módja:
 
 • A felvételi eljárás során azonos teljesítményt elért tanulók közül előnyben részesülnek a HHH és az SNI tanulók.
továbbá
 • Azonos összpontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban, akinek a közös írásbeli együttes pontszáma több.
 • Azonos írásbeli együttes pontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban akinek a matematika írásbeli pontja több.
 • Amennyiben valamely évfolyamon a tantárgyból a tanuló osztályzatot nem kapott - az adott tantárgyból - a következő évfolyamon szerzett osztályzatot duplázzuk.
 
Azok az Aporos diákok, akik jelentkeznek a négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra, automatikusan felvételt nyernek, amennyiben a tanulmányi munkájuk átlaga az érvényben lévő, helyi tantervben rögzített követelmények szerint 8. félévkor legalább 4,2 (közismereti tárgyak és készségtárgyak együttvéve).
 
Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli kérésére- méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.
 
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 20. (szombat) 10.00
Pótnap: 2018. január 25. (csütörtök) 14.00
 
A központi felvételi vizsga eredményének ismeretében az általános iskolai tanuló 2018. február 19-ig jelentkezhet iskolaközpontunkba az általános iskolában kitöltött hivatalos jelentkezési lapon.
 
Kérjük a Jelentkezési laphoz csatolják a központi felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lapot!
 
Szóbeli vizsga: 2018. február 23. (péntek) 14.00
Pótnap (betegségesetén): 2018. február 27. (kedd) 14.00, 2018. március 2. (péntek) 14.00
 
 
Nyílt nap a hat és négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára:
2017. november 23. (csütörtök) 16.30
 
 
 
Szóbeli vizsga követelményei:
 
I. Magyar nyelv és irodalom:
 
Szövegértés
 
Az olvasott szöveg, információ lényegének megragadása, rövid összefoglalása.
Személyes álláspont kialakítása, megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban.
Kötelező olvasmányokra való tárgyszerű, illetve személyes érintettséget is kifejező reagálás.
 
Olvasáskészség
 
Egy kijelölt szövegrészlet értő, kifejező, folyamatos olvasása.
 
Szóbeli megnyilatkozás
 
A feltett kérdésekre adott összefüggő, több mondatban kifejtett válasz.
A beszédhelyzetnek megfelelő, világos, nyelvi normákat követő megfogalmazásmód.
Választékos, igényes szóhasználat.

Tárgyi tudás, ismeretek
 
A 8. osztályban megismert költőkről, írókról tanultak, memoriterek.
A felső tagozatban érintett kötelező olvasmányok.
Egyéni olvasmányélményekről, kulturális élményekről (pl. film, színház, múzeum) véleménynyilvánítás.
 
II. Idegen nyelv:
 
 • A felvételiző tanulónak birtokában kell lennie azoknak a nyelvi képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével megérti a vele folytatott párbeszédben viszonylag egyszerű felépítésű mondatokat, nyelvi struktúrákat, valamint a leggyakrabban használt kifejezéseket és reagálni tud ezekre.
 • Aktívan részt kell vennie olyan rutinszerű beszélgetésekben, amelyekben egyszerű, közvetlen információcserére van szükség a mindennapi élet különböző területeiről, pl. személyre és családra vonatkozó legegyszerűbb információk, bevásárlás, munka, a közvetlen környezet (lakhely, lakás, iskola), utazások, egészség, stb.
 • Tudja kifejezni egyszerűen érzéseit és véleményét adott témával kapcsolatban.
 • Az egyszerű felépítésű párbeszédben aktív résztvevőként kérdéseket tudjon feltenni és a beszélő partner kérdéseire tudjon megfelelően reagálni.
 • Tudnia kell a tudásszintjének megfelelő felolvasott vagy elmondott rövid történetről, párbeszédből kiszűrni a lényeget, illetve megtalálni abban a fontos információkat.
 • Egyszerű nyelvi eszközökkel tudnia kell jellemezni embereket, tárgyakat és helyeket, valamint eseményeket elmesélni.
 • Utasításokat kell megértenie és azokra cselekvéssel válaszolnia, reagálnia.
 
 
Tájékozódás hitbéli ismeretekről:
 
Mivel a 9. évfolyamra jelentkező tanulók különféle hittani előképzettséggel érkeznek Iskolánkba, a felvételi beszélgetés elsősorban az alábbi témákban alapműveltséget feltételező, tájékozódó jellegű.
 
Jézus személye
 
- élete / események, fontosabb helyszínek
- küldetésének célja
- tanítása / példabeszédek, csodák
 
A Szentírás
 
- kapcsolódó alapfogalmak /kinyilatkoztatás, sugalmazás…/
- főbb részei
- fontosabb események és személyek az Ószövetségben
- fontosabb események és személyek az Újszövetségben
 
A keresztény istentisztelet
 
- a templom és részei, viselkedés a templomban
- a szentmise és részei, viselkedés a szentmisén
- az imádság fogalma, fajtái, formái, fontosabb imádságok
- a szentségek, fogalma, felvétele, kiszolgáltatása
- az egyházi év, lényege, felépítése, a vasárnap és egyéb ünnepnapok
 
A krisztusi élet - az ember méltósága, hivatása
 
- a kegyelem, fogalma, fajtái
- szabadság és lelkiismeret
- erények és bűnök
- a törvény, fajtái, 10 parancs, főparancs, új parancs, az Egyház 5 parancsa
- a nyolc boldogság
 
Az Egyház - fogalma
 
- alapítása
- célja, küldetése
- szervezeti felépítése
- történelme, fontosabb események
- fontos személyek, ismertebb szentek / ill. személyes példaképek /
 
( Megjegyzés: A valamilyen oknál fogva hiányos ismeretekkel érkező és felvételt nyert tanulók számára a későbbiekben a felzárkóztatást készséggel biztosítjuk.)