Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
Közlemény
Iskolai étkeztetés
Határtalanul
Gyermekvédelem
Adó 1%

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

 

Adószámunk:

A kedvezményezett neve:

Számlaszám:

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve:

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!
 

 
 
........................................................
  
Aporos alkotások

 

Aporos diákok alkotásai a városnak
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft felkérésére, gipszkartonra festett nagyméretű képeket készítettünk.

Bővebben>>

 

 

 

A mesék birodalmában
A Kisalföld szerkesztősége megkereste iskolánkat, hogy egy meseíró pályázathoz illusztrációkat készítsünk...
Részletek>>
 

 

Énekkari CD
A 15 éves jubileum alkalmából jelent meg az iskola énekkarának második CD lemeze a Magyar Kultúra Kiadó gondozásában, Gloria in Excelsis Deo címmel. Részletek>>

 

 

 

 

Apor antológia
Jubileumi tanévünk alkalmából megjelent az új Apor antológia. Részletek>>
 

 

 

 

 

 

Ikon
Bukits Ernő tanár úr "A Tápláló és tanító Krisztus" című ikonfestménye az aulában látható...
 

 

Pályázatok

 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0229

Élményszerű tanulás, kultúra és tehetséggondozás>>

TIOP 1.1.1/07/1-2008-1156

Számítógépes infrastruktúra bővítés>>

Apor Alapítvány KEOP - 4.2.0/A/09-2009-0007>>
 

Támop 3.4.3-08/2 pályázat
Iskolai tehetséggondozás
Részletek>>
 

Környezet és Energia Operatív Program
2009.6.1.0/A-2009-0050>>

Épületenergetikai fejlesztés
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0273>>

 

 
Aktualitások
2023.10.04.
Osztrák kapcsolat francia módra
Sok energiát fektettem a francia nyelv tanulásába, gyakorlásába ezért nagyon örültem amikor lehetőségem nyílt arra, hogy elutazzak Ausztriába, Kismarton (Eisenstadt) városába, hogy találkozzak és besz...
2023.10.02.
Kutatók éjszakája
  Lelkes gimnazista csapattal, Gaál Barnabás tanár úr invitálására iskolánk tanulói bekapcsolódhattak az országosan meghirdetett Kutatók éjszakája programsorozatba. Idén Dr. Horváth Andrá...
2023.10.02.
TSZM lelki program
 

Elérhetőség

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda,

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,

Gimnázium és Kollégium 
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.

Adószám: 18525845-2-08


Tel.: 96/514-260
Fax.:96/514-270
e-mail: igazgatas@aporisk.hu

 

Térkép>>

 

 

Főporta, központi szám +36 96/514-260
Igazgatás, titkárság telefonszáma

514-265

A kollégium telefonszáma 514-280
   
Áder Ferencné - intézményvezető 514-265
Kálmán Imre - püspöki irodaigazgató, iskolai püspöki biztos és iskolalelkész 514-260 
Sántáné Kiss Rita - intézményvezető-helyettes 514-260
Némethné Varga Ildikó - intézményvezető-helyettes 514-263
Gerencsérné Pálfy Katalin - intézményegység-vezető (Óvoda) 514-291
Boda Ildikó - intézményegység-vezető (AMI)
514-260
Benkovich Ferenc - ny. iskolai püspöki biztos és iskolalelkész, az Apor Alapítvány elnöke 419-588
   
Titkárság - Gelencsér Ferencné, Valdinger Anetta 514-265
Gazdasági iroda - Thomann Barbara 514-288
Gazdasági iroda - Karácsony Dóra 514-286
Konyhavezető - Sólyom Anita 514-266
Orvosi rendelő 514-294

 

 

 

Pedagógusok

 

Felső tagozat, gimnázium

 

Bognárné Kalmár Ildikó - könyvtáros és matematika sz. ált. isk. tanár, számítástechnika szakos tanár, informatikus-oktatásinformatikus
Bukits Ernő  - rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai tanár
Dittrich Mónika - általános iskolai tanító, angol nyelv és irodalom szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus: mérésmetodikai és minőségbiztosítás
Doros Zsuzsanna - magyar - orosz szakos áltanános iskolai tanár,
Dr. Fülöpné Vízhányó Zita - általános iskolai angol nyelvoktató tanító, okleveles angol tanár
Dr. Kamilné Ujvári Ágota - matematika és testnevelés szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő tanár
Hegedüs Márta - biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár
Horváth János - informatika-testnevelés szakos tanár
Horváthné Ikker Ildikó - matematika - technika szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, informatikus mérnöktanár
Mileticsné Csonka Orsolya - könyvtáros és matematika szakos általános iskolai tanár, informatikus-oktatásinformatikus
Némethné Varga Ildikó - magyar nyelv és irodalom és történelem sz. ált. isk. tanár, történelem sz. középiskolai tanár, katolikus hitoktató
Némethné Virág Eszter - magyar nyelv és irodalom szakos, valamint történelem szakos tanár
Ritzingerné Szommer Éva - matematika és testnevelés szakos általános iskolai tanár, egészségtanár, közoktatásvezető
Sárvári Beáta - orosz - német szakos általános iskolai tanár
Schindlerné Nagy Kinga - általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus-drámapedagógia, mesterpedagógus
Somfai Elemér - ének-zene szakos tanár, egyházzenész, római katolikus hittanár, szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető
Szabó Mária - általános iskolai tanító, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, általános iskolai német nyelvoktató
Szalontay Lukácsné - biológia - földrajz szakos általános iskolai tanár
Szücs István - matematika - angol szakos tanár
Tóth Judit - könyvtáros és matematika szakos általános iskolai tanár, könyvtári informatikus
Turóczi Zoltánné - általános iskolai tanító, rajz szakos tanár, nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár, pedagógus szakvizsga
Véricel-Boldizsár Orsolya - általános iskolai angol nyelv oktató tanító, katolikus hitoktató, okleveles angol tanár
Vidáné Papp Csilla - matematika - fizika szakos általános iskolai tanár
 
 
 
Arbanász Ildikó - angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár
Baloghné Kalmár Zsuzsanna - angol nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Batháné Bujáki Anita - angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Benkó Tamás - középiskolai testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Bukovics Ildikó - matematika és kémia szakos ált. iskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár
Cziglerné Horváth Ágnes - matematika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
Dr. Hontváriné Iván Gabriella - zeneiskolai szolfézstanár, zeneiskolai oboatanár, okleveles ének - zene tanár, szakvizsgázott pedagógus mérésmethodika, minőségbiztosítás, mestertanár
Faller Zsuzsanna - történelem szakos középiskolai tanár, társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus társadalom és állampolgári ismeretek
Fekete Mónika - matematika-informatika szakos középiskolai tanár 
Fráterné Németh Szilvia - biológia - földrajz sz. ált. isk. tanár, biológia szakos középiskolai tanár, oktatásinformatikus, Szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás-közoktatási vezető
Gaál Barnabás - matematika-fizika szakos középiskolai tanár, oktatásinformatikus, szakvizsgázott pedagógus- közoktatási vezető, mestertanár
Gyallai Beatrix - magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
Jócsik Csilla - matematika - fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető
Kokas Márta - történelem - német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Kovácsovics László - matematika- testnevelő szakos ált.isk.tanár, okl. testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus- közoktatási vezető
Kullerné Ender Nicolette -matematika - kémia szakos középiskolai tanár
Lujan Egea Juan José - spanyol szakos tanár, szociálpedagógus
Marek László - katolikus hitoktató, okleveles hittanár
Nagy András - francia nyelv és irodalom és történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész tanár, hittanár, középiskolai hittanár, nevelőtanár
Nagyné Mádl Judit - német - testnevelés szakos általános iskolai tanár
Nagyné Somogyi Ágnes - földrajz szakos ált. isk. tanár és népművelő, földrajztanár, informatikus könyvtáros
Némethné Gábor Krisztina - német szakos nyelvtanár, könyvtáros és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott ped. mérésmetodika és minőségbiztosítás szakirány
Pintérné Gergics Ágnes - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, történelem szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra szakos tanár, múzeumped.szaktanácsadó, mentor pedagógus szakirányú pedagógus szakvizsga, mestertanár
Reider József Ferenc - matematika-fizika- és számítástechnika középiskolai tanár
Rózsavölgyiné Nagy Orsolya - magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Stolmár Katalin - matematika - kémia szakos tanár, pedagógus szakvizsga
Szabóné Telekesi Éva - informatika szakos középiskolai tanár, katolikus hitoktató
Terjéki Tímea - informatikus mérnöktanár, gyógypedagógus
Vaszariné Horváth Márta - magyar - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Vida Gábor - matematika - fizika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár, okleveles matematika tanár, közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus, mestertanár
 


 

 

 

 

Lap tetejére


Alsó tagozat, napközi (514-272;-273;-274;-275)

 

Ásványiné Kiss Anikó - német nyelvoktató tanító
Balázsné Boros Annamária - gyógypedagógus, logopédiai szak, szakvizsgázott pedagógus-életvitel és kézművesség
Barczáné Sárvári Csilla - általános iskolai tanító
Beckerné Fülöp Henrietta - általános iskolai tanító
Bonczné Legyel Éva - általános iskolai tanító
Borsó Bernadett - általános iskolai tanító, szakvizsgázott diferenciáló és fejlesztő, szakvizsgázott mentorpedagógus, mestertanár
Forrás Noém- általános iskolai tanító
Csákiné Kiss Zsuzsa - általános iskolai német nyelvoktató tanító
Csehné Finta Ilona - általános iskolai tanító
Gyurasitsné Guba Magdolna - általános iskolai tanító
Hájas-Bodor Nóra - általános iskolai tanító, művelődésszervező
Kiss Jánosné - általános iskolai tanító
Kleiningerné Pongrácz Andrea - általános iskolai tanító
Kovács Anna Zsuzsanna - általános iskolai tanító, nyelv és beszédfejleztő, ének-zene alapszakos tanár, nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár
Kovács Márta - általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, római katolikus hittanár, pedagógus szakvizsga, mestertanár
Mugitsné Novák Erika - általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, közoktatási vezető, mestertanár
Nagyné Szammer Éva - általános iskolai tanító könyvtár és rajz műv.terület, hitoktató, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Pintér Mónika - általános iskolai tanító, angol nyelv tanító, szakközgazda
Polniczkyné Takács Mónika - általános iskolai tanító
Pusker-Orbán Petra - általános iskolai tanító, művelődésszervező
Sántáné Kiss Rita - általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus - közoktatási szakértő
Sarmon Judit - általános iskolai tanító, gyógypedagógus
Szabóné Tichi Márta - általános iskolai tanító
Szalainé Csapó Rita - általános iskolai tanító
Tóth Ramóna - általános iskolai tanító
Váginé Kónya Szilvia - általános iskolai tanító
Vámosi Mária - népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár
Virág Lászlóné - általános iskolai tanító
Vörösházi Györgyné - általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő, mestertanár
 

 

 


Lap tetejére
 

Alapfokú művészetoktatás (514-122)

 

Boda Ildikó 
Turóczi Zoltánné - általános iskolai tanító, rajz szakos tanár, nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár, pedagógus szakvizsga
 

 

 

 


Kollégium (514-280)

 

 

Bán Csabáné - szociálpedagógus
Demeter-Szabó Judit -magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár
Halmos Péter - történelem-földrajz sz. általános isk. tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
Kálmánczhelyi Jenő - általános iskolai pedagógia tanár
Németh Nándor - hittanár-nevelő tanár, történelem tanár,
Győri Krisztina

 

 

 

Lap tetejére

Óvoda (514-291)

 

Ábrahámné Mondovics Csilla - óvodapedagógus
Bazsóné Zsohár Ibolya - óvodapedagógus, közoktatási vezető
Bojtos Rita - óvodapedagógus
Dériné Tóth Erika - óvónő, katolikus hittanár
Dömötör Marcell - óvodapedagógus
Geráné Rákos Mária - óvodapedagógus
Girbicz Istvánné - óvodapedagógus
Horváth Éva - óvodapedagógus
Lengyel Orsolya - óvodapedagógus
Márkus Józsefné - óvodapedagógus
Németh Réka - óvodapedagógus
Pálfi József Kázmérné - óvodapedagógus
Pálfiné Gerencsér Katalin - óvodapedagógus, gyógytestnevelés, pedagógus szakvizsga
Pongráczné Tóth Adél - óvodapedagógus
Pénzes Filoména - óvodapedagógus
Turi- Körmendi Anita - óvodapedagógus
Várfoki Anna - óvodapedagógus, közoktatási vezető
Vargáné Dormán Márta Gabriella  - óvodapedagógus
 
 
 
DAJKÁK
 
Baloghné Virágh Gertrúd
Csöndesné Molnár Judit
Gede Jánosné
Gombásné Böröcki Ilona
Guttyán Ferencné
Illyés Tamásné
Kisbakonyiné Rácz Klára
Major Jánosné
Németh László Istvánné
Panykó Jánosné
Thoman - Moháp Éva

 

 

 

Lap tetejére

Könyvtár (514-268)

 

Tóth Judit

Nagyné Somogyi Ágnes

Mileticsné Csonka Orsolya

 

 

Titkárság

 

Gelencsér Ferencné 514-265
Valdinger Anetta 514-264


Rendszergazda (514-293)

Németh Ferenc  

 


Gazdasági iroda

 

Thomann Barbara

Karácsony Dóra

 

514-287

514-286

514-288

 

 

 
 

Gondnokság

 

  514-289

 

Konyha (514-267; 514-266)

 

 

 

 

 

Főporta (514-260)

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi porta (514 - 280)

 

   

 

Takarítók (514-260)

 

 

 

 

Lap tetejére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzenetküldés

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, itt közvetlenül írhat nekünk:
Az Ön adatai:
Név*:
Telefonszám*:
E-mail cím*:
Az üzenet szövege*:
Kérjük, írja ide a képen látható karaktereket*: