Főoldal      E-mail
Eseménynaptár
balra
jobbra


H K Sz Cs P Sz V
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
Közlemény
TANÉV RENDJE
Iskolai étkeztetés
Határtalanul
Gyermekvédelem
Adó 1%

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

 

Adószámunk:

A kedvezményezett neve:

Számlaszám:

A másik egy százalékról is rendelkezhetnek:

A kedvezményezett technikai száma, neve:

Gyermekeik nevében is köszönjük figyelmességüket!
 

ECDL vizsgaközpont

Iskolánk ECDL vizsgák lebonyolítására jogosult intézmény. Részletek>>

 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság>>

 
 
........................................................
  
Aporos alkotások

 

Aporos diákok alkotásai a városnak
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft felkérésére, gipszkartonra festett nagyméretű képeket készítettünk.

Bővebben>>

 

 

 

A mesék birodalmában
A Kisalföld szerkesztősége megkereste iskolánkat, hogy egy meseíró pályázathoz illusztrációkat készítsünk...
Részletek>>
 

 

Énekkari CD
A 15 éves jubileum alkalmából jelent meg az iskola énekkarának második CD lemeze a Magyar Kultúra Kiadó gondozásában, Gloria in Excelsis Deo címmel. Részletek>>

 

 

 

 

Apor antológia
Jubileumi tanévünk alkalmából megjelent az új Apor antológia. Részletek>>
 

 

 

 

 

 

Ikon
Bukits Ernő tanár úr "A Tápláló és tanító Krisztus" című ikonfestménye az aulában látható...
 

 

Pályázatok

 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0229

Élményszerű tanulás, kultúra és tehetséggondozás>>

TIOP 1.1.1/07/1-2008-1156

Számítógépes infrastruktúra bővítés>>

Apor Alapítvány KEOP - 4.2.0/A/09-2009-0007>>
 

Támop 3.4.3-08/2 pályázat
Iskolai tehetséggondozás
Részletek>>
 

Környezet és Energia Operatív Program
2009.6.1.0/A-2009-0050>>

Épületenergetikai fejlesztés
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0273>>

 

 
Aktualitások
2020.06.04.
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA - 2020. JÚNIUS 4.
"Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, Üljetek mellém! Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ...
2020.06.03.
Bizonyítványosztás 2020
Tájékoztatjuk a kedves szülőket és diákjainkat, hogy az idei bizonyítványosztás az alábbi rendben történik:    Kérjük, a következő beosztás szerint érkezzenek a tanulók az osztálytermekbe:   2020...
2020.06.03.
Te Deum
 Kedves Diákjaink, Tanáraink, Szülők és Hozzátartozók!   Szívünkben elevenen él még a 2019/20-as tanév Szentlelket segítségül hívó szentmiséjének ünnepi élménye. Az indulás, és az azt köve...

Aktualitások

Technikai tudnivalók az érettségi vizsgáról

2020.04.23.
VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
az Oktatási Hivatal 2020. évi tájékoztatója a középszintű érettségi vizsgákkal kapcsolatosan
 
1. A vizsgázó adatainak egyeztetése
 
A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal).
 
2. A vizsga időtartama
 
Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén 8.00 óra; délutáni vizsga esetén 14.00 óra.
Az írásbeli vizsga időtartama: maximum 180 perc (eltérés esetén a megfelelő időtartamot kell ismertetni).
Ettől eltérő időtartam - a nemzetiség nyelvén, vagy a célnyelven folyó írásbeli vizsgák kivételével – egyedileg, csak engedély alapján adható.
 
Amennyiben a vizsga során több feladatlapot kell megoldani, úgy ismertetni kell az egyes feladatlapok megoldási sorrendjét és az egyes feladatlapok megoldására rendelkezésre álló időtartamot.
 
 
 3. Íróeszközök, segédeszközök
 
Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.
 
A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni.
 
 
4. Az írásbeli vizsga menete
 
A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.
Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.
 
A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot.
 
A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban.
Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e.
 
A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.
 
 
A vizsga megszakításának következményeiről
 
  • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.
  • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.
  • Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
5. A szabálytalanságról és annak következményeiről
(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)
 
Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.
A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.
 
Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:
 
a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
 
b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
 
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.
 
 
6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről
 
Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint – a vizsgázónak meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
 
 
Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
 
A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor.
 
ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI FELADATAIRÓL
 
Tantárgy, vizsgaidőpont Vizsgaleírás Segédeszköz
Magyar nyelv és irodalom
 
2020. május 4. 9.00
Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc
 
Mindkét feladatlapban ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e,
hogy melyik feladatot választotta!
 
A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:
 
 
 - vizsgatermenként 4 példány
helyesírási szótár
Matematika
 
2020. május 5. 9.00
Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc
 
A II. rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a NEM választott feladat sorszámát.
A vizsgázó biztosítja:
 
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
Történelem
 
2020. május 6. 9.00
Összefüggő feladatsor: 180 perc
 
 
Kérjük, ellenőrizze, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése!
A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 
 
-vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár
 
A vizsgázó biztosítja:
 
az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz:
Történelmi atlasz középiskolásoknak
FI-504010903 vagy
FI-504010903/1 vagy
FI-504010903/2
 
Élő idegen nyelv
 
Angol nyelv:
2020. május 7. 9.00
 
Német nyelv
2020. május 8. 9.00
 
Spanyol nyelv
2020. május 21. 8.00
 
Négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc,
 
a II. és III. rész között 15 perc szünettel
III. (Hallott szöveg értése) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése
A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:
 
- CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése)
 
 
A vizsgázó biztosítja:
 
nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)
 Földrajz
 
2020. május 12. 14.00
Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc I. feladatlap: segédeszköz NEM használható;
 
II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja:
 
használható segédeszközök:
- középiskolai földrajz atlasz, 
- szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép,
- körző és vonalzó
Biológia
 
2020. május 13. 8.00
 
Összefüggő feladatsor: 120 perc
A vizsgázó biztosítja:
 
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Ének-zene
 
2020. május 15. 14.00
Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc
 
I. (Zenefelismerés) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése
A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:
 
- CD-lejátszó.
 Informatika
 középszint:
2020. május 15. 8.00
 
 
 
emelt szint
2020. május 18. 8.00
Középszint:
Összefüggő feladatsor: 
180 perc(számítógépes munka)
 
A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be.
 
Jelenlétéről és az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni.
 
A vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat arra, hogy mentsék el a munkájukat.
A felügyelő tanárok teendőiről részletes útmutató készült, amely letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról
 A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:
 
- számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda
 
 
A vizsgázó biztosítja:
 
- vonalzó
Fizika
 
2020. május 19. 8.00
 
Összefüggő feladatsor: 120 perc
 
Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.
A vizsgázó biztosítja:
 
- függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is),
 
- szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Vizuális kultúra
 
2020. május 19. 14.00
 
Összefüggő feladatsor: 180 perc Nincs segédeszköz